Yıkım ruhsatı nedir?

Yıkım ruhsatı nedir?

Yıkım ruhsatı nedir sorunu, gayrimenkul sektöründe kullanılan bir terimdir. Geçen zamanla birlikte yıllanan bir yapının-binanın kaçınılmaz olan yıkılma işleminin gerçekleşmesi için alınan izin belgesine kısaca, yıkım ruhsatı deniliyor.
 

Yıkım ruhsatı gereken durumların başında, eski binaların yerine yeni binaların inşa edilmesi veya bu kapsamda ve kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi gelmektedir. Böylesi inşa düzenleme çalışmalarında bahse konu gerekli olan yıkım ruhsatı, yapının bağlı olduğu belediye makamlarından temin edilir.

Yıkım Ruhsatı Nasıl Alınır?

Yıkım sırasında öncelikle, yıkımı yapılacak yapının tamamen boşaltılmasını temin edilmesi sağlanır. Yıkımı yapılacak olan yapının tarihi  bir değerinin olması halinde ise, öncelikle Yıkım Ruhsatı kapsamında Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kurumu'ndan onay alınması gerekiyor.

Belediyeden Yıkım İzni

Yıkım İşlemlerine başlamadan önce ilgili Belediye İmar Müdürlüğü'nden elektrik, su ve doğalgaz kesme belgeleri  mutlaka alınmış olması ve sonrasında Fenni Sorumlunun gözetimiyle yıkım işleminin yapılması gerekiyor.

Yıkım Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Yıkım yapılacak binanın sınırları içinde yer aldığı Belediyenin uygulama farklılıkları olsa da benzer prosedürler işletilmekte  e evrakların temini gerekmektedir. Yıkım ruhsatı için gerekli olan belgeler şunlar:

-Tapu fotokopisi, Çap fotokopisi
-Kat karşılığı bina sözleşmesi ya da muvaffakatname
-Muhtardan alınmış bina boş yazısı
-Bina fotoğrafları
-Yıkımdan sorumlu olacak mühendisin öğrenim belgesi fotokopisi, ikametgah, kimlik, fotokopisi,-oda kimlik fotokopisi
-Noter onaylı taahhütname, Sicil numarası
-Müteahhitin; İmza sirküleri, Vergi levhası fotokopisi
-Ticaret odasından güncel sicil kaydı

Belediye Yıkım Kararı Nasıl Alınır

Bahse konu yıkılacak olan bina, 3m ve şapkalı sac veya osb'den oluşturulan çevre güvenliğine dair etrafı çevrilerek fotoğraflanıp, görseller başvuru belgelerine eklenir. Öte yandan başvuru sırasında Noter'den alınması ve başvuru sırasında belgelere eklenecek olan taahhütname içeriğinde yasal zorunluluk açısından, "çıkacak tüm sorunlardan ben sorumluyum" ifadesine yer verilmesi gerekiyor.

Yıkım Ruhsatı Harcı

Yıkım başvurusu bazı belediyelerde bizzat  yapılması gerekirken bazılarında ise, belediyelerin internet sitesinden yapıldıktan sonra, belediyeye gidip başvurunuzu takip etmenize olanak sağlıyor. Yıkım başvurusunun ardından, borcu yoktur yazısı ile asbest raporu da istenebiliyor.

Yıkım Ruhsatı Yönetmeliği

Yıkım kararı ve uygulamasında, bir  konutun inşası sırasında Müteahhit Yapım Sözleşmesi'nin imzalanması ne denli önemli ve zorunlu ise,  yıkımı yapılacak binanın yıkımı için de ilgili Müteahhit Yıkım Sözleşmesi ve Yıkım Fenni Sorumlusu  yer alması da o kadar önem arz ediyor.